Brandskyddskontroll

Visste du att försäkringsbolagens brandskyddsvillkor kräver att ditt motorredskap går igenom en årlig brandskyddskontroll av ett för detta certifierat företag?

Vid maskinskada orsakat av brand skall maskinägaren kunna uppvisa ett protokoll på godkänd  brandskyddskontroll som inte är äldre än 12 månader från skadedagen.

Finns inte detta brandskyddsprotokoll finns risken att försäkringsbolaget sätter ner ersättningen.

Vi utför brandskyddskontroll på alla förekommande fordon.