AC och luftkonditionering

Vi utför AC-service och reparation på alla typer av fordon. Både mobilt och inne på vår verkstad.

Vi utför bland annat:

  •  Slangpressning
  • Läckagesökning
  • Spolning av systemet, t.ex efter kompressorhaveri.
  • Tömning och påfyllnad
  • Funktionstest av systemet